Noorte osaluse fondist toetatud projekt “Õpilasesinduse loomine Paistu Koolis”
 /  Esileht / Noorte osaluse fondist toetatud projekt “Õpilasesinduse loomine Paistu Koolis”
Noorte osaluse fondist toetatud projekt “Õpilasesinduse loomine Paistu Koolis”

Noorte osaluse fondist toetatud projekt “Õpilasesinduse loomine Paistu Koolis”

Paistu Kooli loodava õpilasesinduse noorte meeskonnakoolitus toimus 29. jaanuaril Männiku metsatalus, kus osales 13 õpilast, kooli õppealajuhataja Kristlin ja huvijuht Kristi. Koolituse eesmärgiks oli luua eeldused koostegutsemiseks, õppida üksteist tundma, mõista õpilasesinduse olemust ja tegevust ning sõnastada ühiselt esmane tegevuskava Paistu Kooli õpilasesindusele. Koolituse viisid läbi Viljandi valla haridusspetsialist Urmo Reitav ning kultuuri- ja noorsootööspetsialist Are Tints. Koolituspäeva esimene pool keskendus lõbusatele mängudele, kus osalejad õppisid üksteist, üksteise huvisid ja maailmavaadet tundma. Rühmatööd toimusid kolmes grupis, mille eesmärgiks oli leida ja kaardistada loodava õpilasesinduse poolt kooli juures olevad kitsaskohad ja probleemid, mida tuleks õpilaste arvates muuta. Arutlusele tulid koolirõõm, ruumid, õppimine ja selle korraldus, hindamine, koolitoit, turvalisus, õpetajad, õpilased, õue-ala, tervis, heaolu ja koolipäeva korraldus. Meeskonna mõtted ja ettepanekud ühise arutelu käigus märgiti endale üles. Räägiti millistest osapooltest kool koosneb ja kuidas on nad omavahel seotud. Arutleti õpilasesinduse eesmärkidest: õpilaste õigused, huvide kaitse, õpilaselu küsimused otsustamisel ja korraldamisel, koolielu paremaks muutmisel, õpilaste arvamuse esindamisel ning koolikultuuri ja -demokraatia kujundamisel. Õppepäeva lõpus arutleti põgusalt, kuidas õpilasesindust Paistu Koolis käivitada ning millised kohustused ja ülesanded õpilasesindust ees ootavad.

18. veebruaril toimus Paistu Kooli õpilasaktiivi kohtumine Tarvastu Gümnaasiumi õpilasesindusega Google Meet vahendusel. Kohtumisel osales suurem osa õpilasaktiivi liikmetest, kellel oli võimalus küsida Tarvastu Gümnaasiumi õpilasesinduse tegemiste ning töökorralduse kohta. Kohtumise tulemusel saadi ülevaade ühe õpilasesinduse ees seisvatest väljakutsetest ning esinduse töös osalemisel avanevatest võimalustest. Saadud teadmisi kasutatakse kooli õpilasesinduse töö korraldamisel.

Teated

Sündmused

Kontakt

  Partnerid

  Värsked Postitused

  Asukoht

  Sultsi küla, Viljandi vald, 69 605,  Viljandimaa
  Tel. +372 43 51 465
  kool@paistukool.ee
  [wpgmza id=”1″]

  Arhiiv