Töökuulutus

Loomise kuupäev 07.02.2024

 

 

 

Paistu Kool on kaasaegne kool, kus väärtustatakse lasteaiast põhikooli lõpuni individuaalset arengut, koostööd, loovust ja ümbritsevat keskkonda.

 

Paistu Kool ootab 2024/2025. õppeaastal oma kollektiivi

 • EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJAT

1,0 ametikohta

 

 • MATEMAATIKAÕPETAJAT  - 1,0 ametikohta

 

 • ETTEVÕTLUSÕPETUSE ÕPETAJAT – 0,25 ametikohta

 

 

Ootused kandideerijale:

 • vastavus kvalifikatsiooninõuetele või vajalikud kompetentsid omandamisel
 • suutlikkus mõista õppija individuaalseid vajadusi õpikeskkonnas
 • avatus ja koostöövalmidus
 • tööks vajalikud digipädevused

 

 

Pakume,  lisaks töötasule:

 • mitmekülgset tegevust, sh võimalust osaleda erinevates projektides ja  arendustegevustes
 • rõõmsaid ja teadmishimulisi õpilasi
 • tervisedenduse kompensatsiooni
 • tervislikku  töökeskkonda
 • maitsvat ja soodsat lõunat

 

 

Kandideerimise tähtaeg:  3. märts 2024

Tööleasumise aeg:  26. august 2024

 

 

Küsimuste korral võtta  ühendust õppealajuhataja Ave Visoriga tel. 52 11 995 või

e-mail: oppealajuhataja@paistukool.eelink opens on new pageoppealajuhataja@paistukool.ee">

 

 

Palume sooviavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid esitada digiallkirjastatult  aadressile: kool@paistukool.eelink opens on new pagekool@paistukool.ee"> või aadressil Sultsi küla, Viljandi vald, 69605, Viljandimaa.

Viimati muudetud 07.02.2024.