Paistu Kooli õppekava
 /  Paistu Kooli õppekava

Paistu Kooli õppekava üldosa

Lisa 1: Arenguvestlus

Lisa 2: Loovtöö

Lisa3:Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord

Lisa4:Paistu Kooli distantsõppe korraldus

 

Ainekavad

 

  • Keel ja kirjandus 

Eesti keel

Eesti keel: I kooliaste (1. – 3. klass)

Eesti keel: II kooliaste (4. – 6. klass)

Eesti keel: III kooliaste (7. – 9. klass)

Kirjandus

Kirjandus: II kooliaste

Kirjandus: III kooliaste

 

  • Võõrkeeled

Inglise keel

Inglise keel: I kooliaste

Inglise keel: II kooliaste

Inglise keel: III kooliaste

Vene keel

Vene keel: II kooliaste

Vene keel: III kooliaste

 

  • Matemaatika

Matemaatika  

Matemaatika:  I kooliaste

Matemaatika: II kooliaste

Matemaatika: III kooliaste

 

  • Loodusained

Loodusõpetus

Loodusõpetus: I kooliaste

Loodusõpetus: II kooliaste

Loodusõpetus: III kooliaste

 

Bioloogia

Bioloogia: III kooliaste

 

Geograafia

Geograafia: III kooliaste

 

Füüsika

Füüsika: III kooliaste

 

Keemia

Keemia: III kooliaste

 

  • Sotsiaalained

Inimeseõpetus

Inimeseõpetus:  I kooliaste

Inimeseõpetus: II kooliaste

Inimeseõpetus: III kooliaste

 

Ajalugu

Ajalugu: II kooliaste

Ajalugu: III kooliaste

 

Ühiskonnaõpetus

Ühiskonnaõpetus: II kooliaste

Ühiskonnaõpetus: III kooliaste

 

  • Kunstiained

Kunst

Kunst: I kooliaste

Kunst: II kooliaste

Kunst: III kooliaste

 

Muusika

Muusika: I kooliaste

Muusika: II kooliaste

Muusika: III kooliaste

 

  • Tehnoloogia

Tehnoloogia

Tööõpetus

Tööõpetus: I kooliaste

 

Käsitöö ja kodundus

Käsitöö ja kodundus: II kooliaste

Käistöö ja kodundus: III kooliaste

 

Tehnoloogiaõpetus

Tehnoloogiaõpetus: II kooliaste

Tehnoloogiaõpetus: III kooliaste

 

Kehaline kasvatus: I kooliaste

Kehaline kasvatus: II kooliaste

Kehaline kasvatus: III kooliaste

 

  • Valikaine: arvutiõpetus

Arvutiõpetus

Arvutiõpetus: I kooliaste

Arvutiõpetus: II kooliaste

Arvutiõpetus: III kooliaste

 

 

 

 

Värsked Postitused

Asukoht

Sultsi küla, Viljandi vald, 69 605,  Viljandimaa
Tel. +372 43 51 465
kool@paistukool.ee
[wpgmza id=”1″]

Arhiiv