Koolielu

Õpilasesindus


Paistu Kooli õpilasesindusse kuuluvad õpilased 6. - 9. klassist. 

2021/22. õa õpilasesinduse juhatus:

President -             Helena Kolga 9. klass 

                               e-post: opilasesindus@paistukool.ee

Asepresident  -      Angeelika Visor 9. klass

Sekretär –              Mia Mägi 8. klass

 

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad reedeti kell 13.05

Juhendaja Ain Mägi   ain@paistukool.ee

 

Õpilasesinduse liikmete nimekiri

Õpilasesinduse põhimäärus

Paistu Kooli õpilasesindusse kuuluvad õpilased 6. - 9. klassist. 

2021/22. õa õpilasesinduse juhatus:

President -             Helena Kolga 9. klass 

                               e-post: opilasesindus@paistukool.ee

Asepresident  -      Angeelika Visor 9. klass

Sekretär –              Mia Mägi 8. klass

 

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad reedeti kell 13.05

Juhendaja Ain Mägi   ain@paistukool.ee

 

Õpilasesinduse liikmete nimekiri