Koolielu

Õpilasesindus


Paistu Kooli õpilasesindusse kuuluvad õpilased 6. - 9. klassist. 

2022/23. õa õpilasesinduse juhatus:

email:  opilasesindus@paistukool.ee

President -             Kaisa Viru 9. klass    kaisa.viru321@gmail.com                          

Asepresident  -      Britta Põrk 8. klass    brittapork1@gmail.com

Sekretär –              Rikko Riiner 9. klass  rikko.riiner2007@gmail.com

 

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad reedeti kell 12.05

Juhendaja Kristi Pajuste   kristi.pajuste@paistukool.ee

 

Õpilasesinduse liikmete nimekiri

Õpilasesinduse põhimäärus

Paistu Kooli õpilasesindusse kuuluvad õpilased 6. - 9. klassist. 

2022/23. õa õpilasesinduse juhatus:

email:  opilasesindus@paistukool.ee

President -             Kaisa Viru 9. klass    kaisa.viru321@gmail.com                          

Asepresident  -      Britta Põrk 8. klass    brittapork1@gmail.com

Sekretär –              Rikko Riiner 9. klass  rikko.riiner2007@gmail.com

 

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad reedeti kell 12.05

Juhendaja Kristi Pajuste   kristi.pajuste@paistukool.ee