Lasteaed

Piilupardid


Kontakt

53 023 287

Teisi Sirvel -õpetaja teisi@paistukool.ee
Pille Jürimäe -õpetaja pillej@paistukool.ee
Pille Kirss -abi pillek@paistukool.ee
Merike Kald -direktor direktor@paistukool.ee
Kertu Nellis -muusika kertu@paistukool.ee
Kristi Pajuste -rütmika kristi@paistukool.ee
Luule Tiirmaa -eripedagoog luule@paistukool.ee

 

PIILUPARTIDE tunniplaan 2021-22

Kontakt

53 023 287

 

PIILUPARTIDE tunniplaan 2021-22

Teisi Sirvel -õpetaja teisi@paistukool.ee
Pille Jürimäe -õpetaja pillej@paistukool.ee
Pille Kirss -abi pillek@paistukool.ee
Merike Kald -direktor direktor@paistukool.ee
Kertu Nellis -muusika kertu@paistukool.ee
Kristi Pajuste -rütmika kristi@paistukool.ee
Luule Tiirmaa -eripedagoog luule@paistukool.ee