Meie koolist

Ajalugu


Praegu nime kandev kool on asutatud 1837.a. Õisu valda Lolli tallu.

1842.a. viidi kool üle Köönile.

1860.a. viidi kool üle Õisu mõisa lähedale Kalvrele.

1871.a. võttis mõisnik von Sievers Kalvre koolimaja valla käest endale  ja andis vallale vastutasuks Kitsi talu maad, kuhu vald ehitas.

1872.a uue koolimaja, mis sai nimeks Peebu Kool.

1930.a. kandis kool Õisu Algkooli nime, koolile tehti juurdeehitus.

1938.a. pandi nurgakivi praegusele koolimajale, eelarve 85 000 krooni tolleaegses vääringus.

1939.a. 3.detsembril pidulik avamine.

1962.a nimetati kool Paistu 8- klassiliseks kooliks.

1991.a oktoobrist kannab kool Paistu Põhikooli nime. 1. septembrist

2008 sai Paistu Põhikool uue koolitusloaalus- ja põhihariduse andmiseks. Paistu Põhikool nimetatakse Paistu Kooliks.

Praegu nime kandev kool on asutatud 1837.a. Õisu valda Lolli tallu.

1842.a. viidi kool üle Köönile.

1860.a. viidi kool üle Õisu mõisa lähedale Kalvrele.

1871.a. võttis mõisnik von Sievers Kalvre koolimaja valla käest endale  ja andis vallale vastutasuks Kitsi talu maad, kuhu vald ehitas.

1872.a uue koolimaja, mis sai nimeks Peebu Kool.

1930.a. kandis kool Õisu Algkooli nime, koolile tehti juurdeehitus.

1938.a. pandi nurgakivi praegusele koolimajale, eelarve 85 000 krooni tolleaegses vääringus.

1939.a. 3.detsembril pidulik avamine.

1962.a nimetati kool Paistu 8- klassiliseks kooliks.

1991.a oktoobrist kannab kool Paistu Põhikooli nime. 1. septembrist

2008 sai Paistu Põhikool uue koolitusloaalus- ja põhihariduse andmiseks. Paistu Põhikool nimetatakse Paistu Kooliks.