Lasteaed

Laste arv


Põnnid           –  14

Piilupardid    –  11

Päikeseratas  –  19

 

Kokku   –  44

Põnnid           –  14

Piilupardid    –  11

Päikeseratas  –  19

 

Kokku   –  44