Lasteaed

Laste arv


Põnnid           –  13

Piilupardid    –  11

Päikeseratas  –  19

 

Kokku   –  43

Põnnid           –  13

Piilupardid    –  11

Päikeseratas  –  19

 

Kokku   –  43