Kiidame

Loomise kuupäev 01.03.2023

Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud vastuvõtul tunnustati Viljandimaa koolinoorte esseevõistluse „Isamaa on meie enda hoida“ parimaid. Võistlusest võttis osa ja sai tunnustatud ka Paistu Kooli 8. klassi õpilane Emma Vridolin.

Katkend Emma kirjutatud esseest:

Minu jaoks ei tähenda eestlaseks olemine lihtsalt märget passis ega ka seda, et kõneled eesti keelt. Eestlaseks olemine tähendab minu jaoks tugevat sidet oma kultuuri ja pärandiga. Olen uhke oma juurte ja selle üle, et saan kutsuda Eestit oma kodumaaks. See tähendab ka kuulumist toetavasse ja ühtehoidvasse kogukonda. Tunnen ühtekuuluvustunnet, kui olen koos oma rahvaga.

Eestlaseks olemine tähendab meie kõigi jaoks midagi erinevat, see sõltub sinu kogemustest ja mida sina ise kõige rohkem väärtustad. Armastan Eesti loodust, enda peret ja kodu, aga üle kõige armastan oma rahvast. Poleks riiki ilma rahvata. Seda seetõttu, et inimesed on need, kes hoiavad ja kaitsevad riiki. Meie, eesti noored, hakkame tegema otsuseid, mis määravad Eesti Vabariigi tuleviku. Eestlased on Eesti kõige väärtuslikum vara ja ilma meieta poleks ka riiki.

Tubli töö, Emma! Oleme su üle uhked!

Viimati muudetud 20.12.2023.