Kohtumine Lota Oravaga

Loomise kuupäev 15.09.2022

Septembrikuu teisel päeval käis meie klassiga vestlemas Paistu Kooli vilistlane Lota Orav. Ta jagas oma kogemusi edasiõppimisest pärast põhikooli, ennekõike gümnaasiumi osas.

Ehedad ja vahetud olid näited pealinna koolide sisseastumiskatsetest. Saime aimu tema enda ja eakaaslaste emotsioonidest ja mõtetest enne ning pärast katseid.

Mulle meeldis, et ta rääkis Tallinna ühe niinimetatud eliitkooli sisseastumiskatsetest. Lota läks sinna, et lihtsalt proovida ning ei võtnud seda kui elu ja surma küsimust. Pärast katseid nägi ta koolimaja ees nutvaid eakaaslasi ning nendega kurjustavaid vanemaid - hirm põrumise ees oli õpilastel väga tugev.

Jutuks tulid ka suhted õpetajatega ja ta pani meile südamele, et meie kooli õpetajad on vägagi mõistvad, hoolivad ning oma ainet hästi edasi andvad.

Veel soovitas ta kõik 9. klassi õppematerjalid alles hoida, sest neid läheb edaspidises õppes ka kindlasti vaja.

Lota jutust sain kindlustunde, et kui kõik esimese korraga välja ei tule, siis see on okei ja iga põrumine ei ole maailmalõpp.

Kaisa Viru

9. klassi õpilane

Viimati muudetud 20.12.2023.