Külalistund Paistu Koolis

Loomise kuupäev 29.04.2024

11. aprillil 2024 avanes Paistu Kooli õpilastel võimalus saada osa külalistunnist, mida viis läbi Karl Mattias Sepp, Eesti NATO Ühingu projektijuht ja Team Europe liige, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse külalislektor. Karl Mattias Sepp käib kuni juunini koolides külalistunde andmas, mis keskenduvad Euroopa Liidu institutsioonidele, NATO-le ning teemadele nagu rahvusvahelised suhted, poliitika, noorte kaasamine otsustusprotsessidesse, väitlus ja avalik esinemine. See on eriti oluline aeg, arvestades Euroopa Parlamendi valimiste tulekut ja Euroopa Liidu ning NATO liitumise juubeli saabumist.

Külalistunni eesmärk oli laiendada 5.-12. klassi õpilaste silmaringi, tutvustades neile, kuidas juba noorelt saab osaleda otsustes nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Tunnis räägiti Euroopa Liidust, NATOst ja tutvustati ka argumendi ülesehitust ning õpetati seda kasutama. Sellisel viisil said õpilased kaks ühes - teadlikumaks maailma teemadel ja omandasid argumenteerimisoskuse, millest tuleb kasu igas valdkonnas.

Ave Visor

Vaata pilte siit: Külalistund Paistu Koolislink opens on new page

Viimati muudetud 29.04.2024.