Loovtööde edukas kaitsmine

Loomise kuupäev 29.04.2024

Reedel, 19. aprillil oli Paistu Kooli VIII klassi õpilastel oli oluline päev. Sel päeval esitlesid kõik Paistu Kooli VIII klassi õpilased oma loovtöid. Meie kooli õpilaste loovtööd olid mitmekülgsed ja huvitavad. Kõik noored olid valinud teemad, mis neid ennast kõnetas ning olid väga palju pingutanud. Praktilised ja kirjalikud loovtööd olid esitatud koolijuhtkonnale juba 28.märtsiks. Retsensendid said tutvuda töödega ning anda oma hinnangu. Viimaks oli käes päev, kui õppijad said ise esitleda kaasõpilastele, komisjonile ja VII klassi õpilastele oma töid. Kõik noored olid oma esitlustega näinud väga palju vaeva. Noored ei võtnud loovtöödega seonduvat lihtsalt, vaid kõik pingutasid ning soovisid saavutada maksimaalset tulemust.

Täname koolijuhtkonna poolt juhendajaid ja kaasjuhendajaid, kes hoidsid kogu protsessil pilku peal, suunasid ja toetasid. Samuti täname retsensente ning komisjoni liikmeid, kes samuti andsid omapoolse tagasisideme.

Ave Visor

Vaata pilte siit: Loovtööde kaitsminelink opens on new page

Viimati muudetud 29.04.2024.