Paistu kooli 2. 3. ja 4. klassi õpilased osalesid õppeprogrammis “Mida teha jäätmetega?”

Loomise kuupäev 27.09.2021

Septembrikuu alguses oli Paistu Kooli 2. 3. ja 4. klassis õppivatel lastel hea võimalus osa saada õppeprogrammist “Mida teha jäätmetega?” Antud programmi rahastas Keskonnainvesteeringute Keskus läbi keskonnaharidus õppeprogrammi.

Programm koosnes kahest osast. Esimene osa toimus aktiivõppena Kohila Keskkonnaharidus Keskuses ja siis mindi ja tutvuti Kohila Jäätmejaama tegevusega. Õppeprogramm asus ju meie koolist üsna kaugel, mis oli juba iseenesest vahva, et saime sõita bussiga läbi Eestimaa ja nautida kaunist sügisilma ja loodust. Kohila Gümnaasiumi parklas ootasid meid juhendaja Irene Volk JA Agnes Saks.

Irene Volk viis Kohila Gümnaasiumis läbi loengu erinevatest plastidest ning õpetas meid loodustsäästvamalt poes käima. Samuti näitas ta meile, kuidas on kasutatud ära erinevaid materjale ja loodud midagi uut, huvitavat ja kasulikku. Põnev oli erinevaid pakendeid asetada õigetesse konteineritesse, sest igat pakendit tuli hoolega uurida.

Õuesõppel tutvusime Kohila jäätmejaama tegevusega. Õppetööd juhendas Kohila Vallavalitsuse keskkonna nõunik Agnes Saks.  Inimesi kohutavad alati juba sõnad: jääde, prügi , praht ja nende sõnadega seostatakse alati halba lõhna, kuid oh ei, see meid küll jäätmejaamas ei tervitanud. Meid ootas ees tore tööline, kes näitas, millisesse konteinerisse erinevat materjalid lähevad ja rõhutas, et kõik peab olema sorteeritud ning jäätmejaama ümbrus peab olema puhas. Õppeprogramm lõppes õpetliku mänguga, kus iga meeskond pidi asetama õigesse konteinerisse talle antud eseme pildi. Esialgu nii lihtne ülesanne, ei olnudki nii lihtne, sest kui ei olnud hoolega kuulanud, siis läks nii mõnigi eseme pilt esialgu valesse konteinerisse.

Meie kooli õpilastel oli väga tore ja õpetlik päev. Antud päev sai teoks tänu õpetaja Reet Meeritsale ja Paistu kooli direktorile Merike Kaldale, kes nägid palju vaeva ja kirjutasid antud projekti ning said sellele rahastuse.

Õpetaja Ave Visor

Viimati muudetud 20.12.2023.