Paistu kooli õpilased osalesid Maailmakoristuspäeval

Loomise kuupäev 23.09.2021

Septembrikuu alguses saime kutse osalemiseks  Maailmakoristuspäeval. Koristama kutsuti nii lasteaialapsi kui ka koolilapsi ja täiskasvanuid. Koristamise periood oli  13.-24. september. Kuna Paistu Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üks  üldeesmärkidest on kujundada isiksus, kes hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes ning mõistab töö vajalikkust inimeste ja ühiskonna arengus ning on valmis selleks tegema endale sobivat tööd, siis otsustatigi registreerida ka meie kool antud projektiga.

Paistu Kooli õpilased alates 2. klassist kuni 8. klassini koristasid terve nädala vältel Sultsi külas teede ääri, bussijaamu ja koolimaja ümbrust.  Uskumatu, kui palju prügi leiti väga lühikese ajaga ja väikeselt territooriumilt. Meie noorte kiituseks pean tõdema, et kõik osavõtjad suhtusid antud tegevusse äärmiselt tõsiselt. Ära korjati kõik prügi- isegi pisiprügi suitsukonide näol. Kahjuks peame tõdema, et suitsukonisid oli teede ääres äärmiselt palju. Kõige üllatavam leid oli akupank, mille leidsid teise klassi õpilased. Tegevuse käigus arutleti, kuidas prügi tuleb sorteerida ja kuhu meie korjatud esemed tuleb panna.

Kiitus kõigile osavõtnud õpilastele. Tänu teile on jälle maailm veidi parem, ilusam ja puhtam paik.

Õpetaja Ave Visor

Viimati muudetud 20.12.2023.