Paistu Koolis toimetatakse sel õppeaastal kooli põhiväärtustest lähtuvalt.

Loomise kuupäev 24.03.2022

Paistu Koolis toimetatakse sel õppeaastal kooli põhiväärtustest lähtuvalt.

Käesoleva õppeaasta alguses avanes Paistu koolil suurepärane võimalus liituda üldhariduskoolide arendusprogrammiga. Antud programmi koordineerib Tallinna Ülikool. Programmi eesmärgiks on aidata luua õppija arengut toetav õppimis- ja õpetamiskultuur.

Aga mis siis muutub õppija jaoks koolis paremaks?

Programm algas meie jaoks kodutööga - tuvastada enda kooli tuumprobleem.

Me kõik soovime, et iga õppija saaks koolis õppida ja õpetaja tema arenguteel talle parimal viisil toeks olla. Sellest lähtuvalt keskendume sel aastal koolis kooli  põhiväärtuste teadvustamisele.

Meie kooli põhiväärtused on: vastutus, hoolivus, koostöö, loovus ja tasakaal, kuid sel aastal keskendume esimesele kolmele, viies need igapäevaellu selliselt, et õppeaasta lõpuks on paranenud õppija õppimine. Kas meil see ka õnnestub - seda näitab aeg.

Viimati muudetud 20.12.2023.