Saarepeedi ja Paistu Koolide õpilasesinduste  koostöö projekt

Loomise kuupäev 10.02.2023
 
 
Paistu Kooli õpilasesinduse õpilased osalesid projektis „Saarepeedi ja Paistu Koolide õpilasesinduste  koostöö projekt“ mida vedasid Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid. 
 Idee sündis Saarepeedi Kooli õpilasesinduse ettepanekul ja nende soov oli kohtuda teiste valla õpilasesindustega ning meie kooli noored olid kohe nõus projektis osalema.
Kohtumiste eesmärgiks oli omavahel tutvust teha ja saada teada, millega õpilasesindustes õppeaasta jooksul tegeletakse. Osalejate tutvumine toimus Paistu rahvamajas,
kus  Saarepeedi ja Paistu koolide õpilasesinduse liikmed said esimest korda kokku. Koos  mängiti meeskonnamänge, jutustati sellest, mis koolides toimub ja kuidas ÕE töötab.
Kohtumisel selgus, et Paistu Kooli õpilasesindus on eriline, sest tema koosseisu kuuluvad  ka teise kooliastme õpilased ning klasside esindus võrreldes Saarepeedi
Kooliga on suurem. 
Kokkusaamiste tulemusena lepiti kokku, et kohtumisi tuleks mõne aja pärast uuesti korraldada ja kaasata ka teiste Viljandi valla õpilasesinduste liikmeid, et omavahel
sõbruneda ja kogemusi jagada. 
Suur tänu Paistu Kooli õpilasesinduse noortele: Kaisa Viru, Britta Põrk, Janeli Sults, Karl Kõiv ja Avo Suvi, et kooli väärikalt esindasite ja tegevustes osalesite.
 
Projekti korraldusmeeskonna liige 
Antonina Eek
Viimati muudetud 20.12.2023.