Sügise alguse õuesõppepäev

Loomise kuupäev 23.09.2021

Paistu Kooli 1.-4. klassi õpilastel oli täna koos õpetaja Triinu, Ave ja Kertuga õuesõppepäev. Päeva eesmärk oli liikuda, lõimida ja sügist tervitada.

Alustasime koolimaja ees meeskondade loomisega. Moodustasime 10 meeskonda, kõik neljanda klassi õpilased said juhi rollis olla. Iga meeskond sai endale kilekoti, millest leidis erinevates toonides värvilisi pabereid. Teel metsa pidid lapsed otsima loodusest sama tooniga elemente - käbid, seened, lehed jms. Lõpuseks tegid kõik meeskonnad leidudest näituse ning kõik õpilased said vaadata, mis kaaslased leidnud on.

Loodusõpetuse raames pidid õpilased leidma õpetaja Ave poolt öeldud puu ning liikuma vastaval viisil. Nägime näiteks jänese hüpetega kuuseni minemist ja tagurpidi kõnniga tammeni minemist. Ühtlasi pidid lapsed leidma näiteks puu, millest tehakse saunavihtasid.

Seejärel matkasime Aidu järve äärde, aga see polnud niisama jalutamine. Teel järve äärde pidi grupist üks olema "pime", keda kaaslased juhtisid. Teekonnal rolle ka vahetati.  

Järve ääres puhkasime hetkeks jalga ning mängisime inglise keeles värvide tundmise mängu. Kuna 1. ja 2. klassi õpilased veel inglise keelt ei õpi, siis suuremad aitasid neil õigeid värve leida. 

Tegevused tehtud, liikusime tagasi koolimajja, kus vahvad ja väsinud õpilased said süüa ja puhata. Tundus, et nad olid oma päevaga sama rahul kui õpetajad.

Viimati muudetud 20.12.2023.