Paistu Kooli õppekava

Paistu Kooli õppekava

Paistu Kooli õppekava üldosalink opens on new pagePaistu Kooli õppekava üldosa">

Lisa 1: Arenguvestlus

Lisa 2: Loovtöö

Lisa3:Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord

Lisa4:Paistu Kooli distantsõppe korraldus

 

Ainekavad

                 Keel ja kirjandus link opens on new page

Eesti keel

Eesti keel: I kooliaste

Eesti keel: II kooliaste

Eesti keel: III kooliaste

Kirjandus

Kirjandus: II kooliaste

Kirjandus: III kooliaste

 

                Võõrkeeled

Inglise keel

Inglise keel: I kooliaste

Inglise keel: II kooliaste

Inglise keel: III kooliaste

Vene keel

Vene keel: II kooliaste

Vene keel: III kooliaste

Saksa keellink opens on new pageSaksa keel">

Saksa keel: II kooliastelink opens on new page

Saksa keel: III kooliastelink opens on new page

 

                  Matemaatika

Matemaatika 

Matemaatika:  I kooliaste

Matemaatika: II kooliaste

Matemaatika: III kooliaste

 

                  Loodusained

Loodusõpetus

Loodusõpetus: I kooliaste

Loodusõpetus: II kooliaste

Loodusõpetus: III kooliaste

Bioloogia

Bioloogia: III kooliaste

Geograafia

Geograafia: III kooliaste

Füüsika

Füüsika: III kooliaste

Keemia

Keemia: III kooliaste

 

                         Sotsiaalained

Inimeseõpetus

Inimeseõpetus:  I kooliaste

Inimeseõpetus: II kooliastelink opens on new page

Inimeseõpetus: III kooliastelink opens on new page

Ajalugu

Ajalugu: II kooliaste

Ajalugu: III kooliaste

Ühiskonnaõpetus

Ühiskonnaõpetus: II kooliaste

Ühiskonnaõpetus: III kooliaste

 

                         Kunstiained

Kunstlink opens on new pageKunst">

Kunst: I kooliastelink opens on new page

Kunst: II kooliastelink opens on new page

Kunst: III kooliastelink opens on new page

Muusika

Muusika: I kooliaste

Muusika: II kooliaste

Muusika: III kooliaste

 

                      Tehnoloogia

Tehnoloogia

Tööõpetus

Tööõpetus: I kooliaste

Käsitöö ja kodundus

Käsitöö ja kodundus: II kooliaste

Käistöö ja kodundus: III kooliaste

Tehnoloogiaõpetus

Tehnoloogiaõpetus: II kooliaste

Tehnoloogiaõpetus: III kooliaste

 

                      Kehaline kasvatus

Kehaline kasvatus: I kooliaste

Kehaline kasvatus: II kooliaste

Kehaline kasvatus: III kooliaste

 

                        Valikaine: arvutiõpetus

Arvutiõpetus

Arvutiõpetus: I kooliaste

Arvutiõpetus: II kooliaste

Arvutiõpetus: III kooliaste

 

Ettevõtlusõpetuslink opens on new pageEttevõtlusõpetus">

Ettevõtlusõpetus: II kooliastelink opens on new page

Ettevõtlusõpetus: III kooliastelink opens on new page

 

Avaldatud 29.08.2021. Viimati muudetud 28.11.2023.